img

В 164 села в България няма нито един жител

/
/
/
583 Views

От 257 града в България едва 29 са отчели увеличение на населението през 2018 г., показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ). И докато (все още) няма напълно обезлюдени градове, същото не може да се каже за селата – две са останали без нито един жител през миналата година, като така общият им брой се увеличава до 164, разбра snews7

Като цяло населението на България намалява с около 50 хил. души през 2018 г., но към края на декември се запазва над границата от 7 млн. (макар и само с 39 души). От института обаче отбелязват, че към днешната дата броят е паднал под това ниво.

По-стари

Успоредно със спада на броя на населението в България продължава и застаряването. През 2018 г. делът на хората на възраст над 65 години се увеличава с 0.3 пункта до 21.3%, като най-високо е съотношението във Видин (29.6%), Габрово (28.6%) и Кюстендил (27.3%). „Общо в двадесет области този дял е над средния за страната“, посочват от НСИ. Най-положителни са тенденциите в столицата и Варна, където хората над 65 години са съответно 17.5% и 18.9% от местното население.

Застаряването е проблем по няколко причини. От една страна, води до увеличение на публичните разходи за пенсии, а оттам и нужда от реформа на пенсионната система. Друг проблем са разходите за здравеопазване и медицински грижи, които се очаква да нарастват при все по-възрастно население. Потърпевш от влошаващата се демография е и бизнесът, който трябва да разчита на все по-малко и добре образована работна ръка, за да се подобрява и производителността на икономиката.

Външна миграция

Добрите новини в числата на националната статистика не са много, но една от тях е, че повече българи се връщат в България през 2018 г.

Броят на заселилите се в страната хора се увеличава с близо 4 хил. души през 2018 г. спрямо предходната. Така броят на заселилите се през миналата година в страната достига 29.6 хиляди души, като се увеличава делът на хората с българско гражданство (до 55%).

От друга страна, увеличение е видимо и при броя на емигрантите с българско гражданство – изселилите се в чужбина хора с български паспорт се повишават с 4 хил. през 2018 г. до 31.3 хил., докато изселилите се с чуждо гражданство намаляват. Увеличението при хората с български паспорти обаче идва основно от възрастовите групи 35 – 44 години и над 65 години, докато във възрастовите граници между 15 и 34 години броят намалява спрямо 2017 г. Междувременно пък се заселват все повече хора на тази възраст, като така отрицателният баланс се свива. Трябва обаче да се отбележи, че статистиката на НСИ включва само лицата, които са декларирали пред административните власти за промяна на настоящия си адрес.

Източник: Капитал

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *